Contrast Increase font size Est Rus
Veebiraamatukogu

Log in

Browse:

Categories Authors Narrators Publishers Subject words
Home page Veenmiskunst

Veenmiskunst

Author: Aava, Katrin
Narrator: Küünarpuu, Serli
Imprint: Tallinn : Haapsalu Sotsiaalmaja, 2015
Duration: 2 hours 45 minutes 13 seconds
Size: 75.9 MB
Format: DAISY 2.02
Publication type: Sound recording
Language: eesti

Summary

Teksti- ja kõneõpetuse õpik, milles käsitletakse selliseid teemasid nagu suuline ja kirjalik tekst, sümbolid ja nende tähendus, teksti arendustüübid, argumenteerimine, informeerimine, veenmine, manipuleerimine, teksti ülesehitus, meediatekst, reklaam jm.

Õpik annab ülevaate retoorika ajaloost, tähelepanu all on ka argumendi- ja demagoogiaõpetus. Demagoogia peatükis kirjeldatakse demagoogiavõtteid, emotsionaalset ja grupi kaudu mõjutamist jne. Propaganda peatükis vaadeldakse, kuidas on demagoogiavõtteid eri ajastutel süstemaatiliselt kasutatud. Eraldi peatükk on nii meediast kui ka reklaamist.Veenmiskunsti õpik pakub alternatiivi traditsioonilistele tekstiõpetuse õpikutele, see ei keskendu žanridele ja tekstiliikidele, vaid juhib tähelepanu eelkõige sellele, kuidas inimesi sõna kaudu mõjutatakse, kuidas erinevate tekstide ja märkide kaudu kujundatakse ühiskonnas hoiakuid.
Downloading, listening and reading is available only for the registered users.