Contrast Increase font size Est Rus
Veebiraamatukogu

Log in

Browse:

Categories Authors Narrators Publishers Subject words
Home page Eesti murded ja kohanimed

Eesti murded ja kohanimed

Imprint: Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2009
Size: 2 MB
Format: DOC
Publication type: Electronic document
Language: eesti

Summary

Raamat on mõeldud eeskätt kõrgkooliõpikuks ning see määrab ka tema materjali mahu, valiku ja struktuuri. Õpikus on püütud teadlikult vältida lihtsalt murdejoonte pikki loendeid, iga murde kohta on esitatud vaid need jooned, mida autorid on olulisemaks pidanud. Lisaks on tutvustatud murdeuurimise teoreetilist tausta, näidatud seoseid eri murdealade vahel, paigutatud murdeid ja nende muutumist ajaloo ja teiste allkeelte konteksti. Ka on püütud esitleda lühidalt neid murdeuurimise alasid, millega on tegeldud vähe, nagu süntaks ja sõnavara.

Raamatust saab ülevaate Eesti kohanimede süsteemist, struktuurist, levikust, komponentidest ja morfoloogiast.
Downloading, listening and reading is available only for the registered users.