Contrast Increase font size Est Rus
Veebiraamatukogu

Log in

Browse:

Categories Authors Narrators Publishers Subject words
Home page Ajakohastatud õppemeetodid

Ajakohastatud õppemeetodid

Imprint: Tallinn : Merlecons, 2003
Size: 2.9 MB
Format: DOC
Publication type: Electronic document
Language: eesti

Summary

Teadus õppemeetoditest ajakohastub pidevalt, arvestades innovaatilist pedagoogilist kogemust, nagu kõik arengus olevad valdkonnad. Käesolevas raamatus püüavad autorid leida vastust ühele didaktika põhiprobleemile - millised õpetaja tegevused teevad kasutatavast õppemeetodist hästi toimiva õppemeetodi. Ainuõige lähenemine sellele küsimusele puudub.

Raamatust võib lugeja leida endale olulisi juhiseid, et ennetada õpetamisel tekkivaid raskusi. Õpetaja, kes õppemeetodeid valdab ja neid teadlikult kasutab, võimaldab õpilastel olla aktiivne õppija ning oma õppimisoskuste kujundaja.

Raamat koosneb neljast peatükist ja kirjeldab õpilaste individuaalsele tööle suunatud, klassis õpirühmadele suunatud, suurele õpilasgrupile suunatud ning multifunktsionaalseid meetodeid.
Downloading, listening and reading is available only for the registered users.