Contrast Increase font size Est Rus
Veebiraamatukogu

Log in

Browse:

Categories Authors Narrators Publishers Subject words
Home page Suhtlemisoskustest õpetamisel ja juhtimisel

Suhtlemisoskustest õpetamisel ja juhtimisel

Author: Krips, Heiki
Imprint: Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2003
Size: 933 KB
Format: DOC
Publication type: Electronic document
Language: eesti

Summary

Inimesed suhtlevad omavahel kas vahetult silmast silma või vahendatult telefoni, arvuti, meedia kaudu. Püütakse edastada informatsiooni, üksteist mõista ning mõjutada. Kõiki neid aspekte on eri aegadel uurinud ja kirjeldanud erinevad autorid. Käesoleva raamatu kirjutamisel on autori peamiseks eesmärgiks olnud püüd luua suhtlemisproblemaatika ülevaadet, mis oleks abiks nii õpetamisel kui ka juhtimisel. Samuti võivad raamatus esitatud seisukohad olla kasulikud igale inimesele, kes soovib ennast suhtlemisoskuste valdkonnas arendada. Käesolevas raamatus püütakse säilitada arusaadavus ka mitteteadlasest lugejale, kuigi kasutatakse teaduskeelt. Selleks on teoreetiliste selgituste juurde toodud näited, situatsioonikirjeldused, küsimused mõtlemiseks ning harjutused. Raamatus käsitletakse mitmesuguseid suhtlemistehnikaid ning analüüsitakse olukordi, kus neid tehnikaid kasutada saab.
Downloading, listening and reading is available only for the registered users.