Contrast Increase font size Est Rus
Veebiraamatukogu

Log in

Browse:

Categories Authors Narrators Publishers Subject words
Home page Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitse (1.)

Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitse (1.)

Author: Maruste, Rait
Duration: 20 hours 58 minutes 26 seconds
Size: 577.2 MB
Format: MP3
Publication type: Sound recording
Language: eesti

Summary

Raamatu üldosa annab ülevaate konstitutsionalismi sellistest põhiküsimustest nagu konstitutsionalismi teke, tähendus ja areng, esitatakse lühiülevaade Eesti Vabariigi konstitutsioonilisest arengust, tutvustatakse konstitutsiooniõiguse norme ja allikaid, Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtteid ja printsiipe, käsitletakse põhiseaduse tõlgendamise ja põhiseaduslikkuse kohtulikku järelevalvet.

Töö mahukamas osas kommenteeritakse Põhiseaduse preambula, I ja II peatüki sätteid võrdlevalt Euroopa inimõiguste konventsiooni teksti ja selle kohaldamispraktikaga Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt. Samuti tuuakse võrdlus Euroopa Liidu põhiõiguste harta tekstiga ja Euroopa Kohtu praktikaga, kus võimalik. Tuuakse, kus võimalik ja kohane, ka võrdlusi muude olulisemate rahvusvaheliste instrumentidega. Selleviisiliselt Põhiseaduse üldsätete ning õiguste ja vabaduste analüüsi ei ole Eestis varem tehtud ning selles osas eristub käesolev töö Põhiseaduse kommenteeritud väljaandest. Mõistagi on tõmmatud seosed ka Eesti asjasse puutuva õiguse ja Riigikohtu praktikaga. Raamat pakub huvi ja on kasulik riigiõiguse huvilistele, tegevjuristidele ja avalikele teenistujatele, õiguse-, politoloogia- ja avaliku halduse üliõpilastele, aga ka igaühele, kes soovib oma põhiõigustest ja -vabadustest sügavamat "euroopaga võrdlevat" pilti saada.
Downloading, listening and reading is available only for the registered users.