Contrast Increase font size Est Rus
Veebiraamatukogu

Log in

Browse:

Categories Authors Narrators Publishers Subject words
Home page Kõnekunst

Kõnekunst

Author: Aava, Katrin
Narrator: Kulper, Marin
Duration: 4 hours 55 minutes 31 seconds
Size: 135.3 MB
Format: MP3
Publication type: Sound recording
Language: eesti

Summary

"Kõnekunst" on praktilise suunitlusega retoorikaõpik, mis on mõeldud teksti- ja kõneõpetuse õpetamiseks.

Kõnekunsti peatükis käsitletakse riikliku õppekava järgmisi valdkondi: teema valik, teksti adressaat, materjali kogumine, struktureerimine, viimistlemine; kõne ettevalmistamise erijooned. Tähelepanu all on kõne liigid, kõne osad; kõne näitlikustamine ning tehniliste vahendite valik. Eraldi peatükk on stiilist, kõnekujunditest, kõneleja välimusest ning kehakeelest. Räägitakse esinemishirmust, selle põhjustest, vältimisvõimalustest ning ka publiku analüüsist.Tekstiloome osas vaadeldakse, kuidas tekste koostada ja esitada. Kuulamisõpetuse peatükis pööratakse tähelepanu eri kuulamistakistustele, peatüki eesmärk on kuulamisoskuse parandamine. Väitlusõpetuse peatükis tutvutakse väitluse põhielementidega: eitava ja jaatava kaasuse koostamine, vastase kaasuse ümberlükkamine ning oma kaasuse taastugevdamine, ristküsitlus ning kohtunikutöö.
Downloading, listening and reading is available only for the registered users.