Contrast Increase font size Est Rus
Veebiraamatukogu

Log in

Browse:

Categories Authors Narrators Publishers Subject words
Home page Liikumiselundkond

Liikumiselundkond

Narrator: Sari, Katrin
Duration: 2 hours 38 minutes 13 seconds
Size: 108.7 MB
Format: MP3
Publication type: Sound recording
Language: eesti

Summary

Raamatu esimeses osas on antud ülevaade inimese skeleti ehitusest, olulisematest luudevahelistest ühendustest ja võimalikest liikumistest erinevates liigestes. Teises, lihaste süsteemi käsitlevas osas on põgusalt kirjeldatud lihaste ehitust ja abiseadeldisi, pearõhk on aga asetatud skeletilihaste süstemaatilisele käsitlusele ja nende olulisematele funktsioonidele.
Downloading, listening and reading is available only for the registered users.